AKRIBIT INTEPS s.r.o.

Pracovník

Společnost AKRIBIT INTEPS s.r.o. patří do skupiny společností INTEPS, které Vám již od roku 2007 nabízí specializované služby, se kterými byli doposud naši zákazníci velmi spokojeni. Snažíme se o odvedení co nejlepší práce, neboť naší snahou je nejen získání nových zákazníků, ale také pokračující dlouhodobá spolupráce se stávajícími zákazníky. Vědomě usilujeme o dobré jméno, které se opírá o pilíře solidnosti, kladného a vstřícného přístupu ke svým zákazníkům, profesionalitu a komplexní provedení zadaných zakázek.

Našim cílem je dosáhnout stavu, že spokojený zákazník bude s důvěrou znovu požadovat služby naší společnosti!

Co pro Vás může společnost AKRIBIT INTEPS s.r.o. udělat?

Společnost AKRIBIT INTEPS s.r.o. provádí zpracování investičního záměru přípravu staveb a oprav technologických celků, jejich řízení a koordinaci činností ,vedení komplexních a garančních zkoušek,včetně zpracování podkladů pro zajištění těchto prací:

 • spolupráci při vedení procesu EIA
 • spolupráci při zpracování dokumentace pro územní řízení a jeho vedení
 • spolupráci při zpracování projektu pro stavební řízení a jeho vedení
 • zpracování podkladů pro výběrové řízení zhotovitelů včetně spolupráce při výběrovém řízení
 • spolupráce při uzavírání obchodních vztahů s účastníky výstavby
 • spolupráci při zpracování realizačních projektů zejména POV a harmonogramu
 • zpracování dílčích detailních harmonogramů jednotlivých etap díla
 • zpracování programu před-komplexních, komplexních, zkušebního provozu vč. garančních zkoušek
 • zpracování harmonogramů pro odstavení agregátů, včetně plynových prací
 • přímé řízení prací včetně koordinace činností všech účastníků výstavby
 • řízení PKZ, KZ, ZP a garančních zkoušek
 • řízení zkušebního provozu
 • vedení přejímacího řízení včetně sepsání soupisů vad a nedodělků a jejich odstraňování, vedení evidence 'víceprací a méněprací'
 • sestavení závěrečných protokolů případně prezentace
 • překlady technických textů z a do anglického jazyka
 • zpracování harmonogramu stavby

Přečtěte si více informací o tom, co Vám společnost AKRIBIT INTEPS s.r.o. nabízí.

Potřebujete další informace?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám se vším pomůžeme!

AKRIBIT INTEPS s.r.o. © 2011  |  Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo Bluecity.cz s.r.o. - specialisté na systémy pro cestovní agentury a kanceláře